Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Zamówienia

  • e-mail:
    pwlad@interia.pl

  • tel. kom. 505-131-585

  • tel. 17-859-10-05

 

 

 

 

 

Rowerem po Roztoczu

KOMPLET MAŁY

Przewodnik Rowerem po Roztoczu
+ komplet 9 map gmin Roztocza
Waga z opakowaniem 0,56 kg

Cena kompletu małego 31,50 zł

KOMPLET DUŻY

Przewodnik Rowerem po Roztoczu
+ komplet 9 map gmin Roztocza
+ mapa Miasto i gmina Cieszanów
+ informator turystyczny Susiec
+
plan turystyczny Susiec i okolice
Cena kompletu dużego 37,80 zł

Zamówienia e-mail: pwlad@interia.pl

Tylko na zamówienie odbiorców indywidualnych

  Adamów.
Mapa gminy 1:50 000

Zwierzyniec.
Mapa gminy 1:50 000

Krasnobród.
Mapa gminy 1:50 000

Józefów.
Mapa gminy 1:50 000

Susiec.
Mapa gminy 1:50 000

Bełżec.
Mapa gminy 1:50 000

Narol.
Mapa gminy 1:50 000

Lubycza Królewska.
Mapa gminy 1:50 000

Horyniec-Zdrój.
Mapa gminy 1:50 000

Rowerem
po Roztoczu

 

Komplet mały

Do kompletu Rowerem po Roztoczu należy przewodnik o tym samym tytule oraz zestaw 9 map turystyczno-topograficznych w skali 1:50 000, przedstawiających obszary poszczególnych gmin z rozległym otoczeniem. Wszystkie razem pokrywają obszar Roztocza Wschodniego, Roztocza Środkowego, częściowo też Roztocza Zachodniego i spory obszar Równiny Biłgorajskiej (Puszczy Solskiej). Wszystkie mapy mają jednakowy rozmiar arkusza 48 x 67 cm. Składane są do formatu 13,5 x 19,0 cm. Na mapach tych zaznaczono trasy wycieczek rowerowych łącznie z kilometrażem oraz wyróżniono główne atrakcje turystyczne. Przeznaczone są głównie dla turystów rowerowych, ale mogą też przydać się amatorom każdej innej formy turystyki i rekreacji. Przedstawiają aktualną sieć szlaków turystyki pieszej, rowerowej, wodnej, nordic walking oraz ścieżek edukacyjnych i spacerowych. Na mapach umieszczono siatkę współrzędnych geograficznych. Dzięki bogactwie informacji i dużej szczegółowości, właściwej mapom topograficznym, są niezastąpione w orientacji w terenie. Na odwrocie każdej z map znajdują się plany miejscowości (na ogół w skali 1:15 000) oraz fotografie i opisy głównych atrakcji turystycznych poszczególnych miast i gmin.

Cena brutto kompletu małego 31,50 zł

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych

Wydanie drugie, uzupełnione, 2018 r.

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-61961-64-2), 160 kolorowych stron, format 13,5 x 19,0 cm. Jest to opracowanie zbiorowe na podstawie materiałów i na zamówienie urzędów miast i gmin: Adamów, Bełżec, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Józefów, Krasnobród, Lubycza Królewska, Narol, Susiec, Tomaszów Lubelski, Zwierzyniec. Obejmuje obszar 11 turystycznych miast i gmin centralnej części Roztocza i jego bezpośredniego przedpola. Są to, licząc od północnego zachodu: Zwierzyniec, Józefów, Adamów, Krasnobród, Susiec, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Narol, Cieszanów, Lubycza Królewska oraz Horyniec-Zdrój. Każdej gminie poświęcony jest odrębny rozdział, który zawiera opisy od 4 do 10 najciekawszych wycieczek rowerowych, liczących od kilku do kilkudziesięciu kilometrów długości. W opisach tych znajdziemy informacje o długości trasy, stopniu jej trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz, co stanowi udoskonalenie pierwszego wydania, schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni.

Waga z opakowaniem 0,29 kg

Uwaga: sprzedaż wyłącznie z kompletem map Rowerem po Roztoczu

Zwierzyniec. Mapa turystyczna

Zwierzyniec. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-40-6). Publikacja wydana na zamówienie Gminy Zwierzyniec. Na mapie zaznaczono propozycje tras 7 wycieczek rowerowych w okolicy miasta. Na rewersie znajduje się plan Zwierzyńca w skali 1:15 000, opisy najważniejszych atrakcji w mieście i jego okolicy, a także fotografie.

Waga z opakowaniem 0,04 kg

Cena brutto 3,15 zł

Adamów. Mapa turystyczna

Zwierzyniec. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-50-5). Publikacja wydana na zamówienie Gminy Adamów. Na mapie zaznaczono propozycje tras 6 wycieczek rowerowych w obrębie gminy i w jej otoczeniu, w tym m.in. do Zamościa. Na rewersie znajdują się plany głównych miejscowości turystycznych gminy - Adamowa, Jacni i Bondyrza w skali 1:20 000, fotografie, opisy najważniejszych atrakcji w gminie, charakterystyka tras wycieczek rowerowych, wykazy obiektów noclegowych i gastronomicznych oraz kalendarz imprez.

Waga z opakowaniem 0,04 kg

Cena brutto 3,15 zł

Krasnobród. Mapa turystyczna

Krasnobród. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-44-4). Publikacja wydana na zamówienie Gminy Krasnobród. Na mapie zaznaczono propozycje tras 8 wycieczek rowerowych w okolicy miasta. Na rewersie znajduje się plan Krasnobrodu w skali 1:15 000, opisy najważniejszych atrakcji w mieście i jego okolicy, a także fotografie.

Waga z opakowaniem 0,04 kg

Cena brutto 3,15 zł

Józefów. Mapa turystyczna

Józefów. Rowerowa Stolica Roztocza. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-41-3). Publikacja wydana na zlecenie Gminy Józefów. Na mapie zaznaczono propozycje tras 6 wycieczek rowerowych w okolicy miasta. Na rewersie znajduje się plan Józefowa w skali 1:15 000, opisy najważniejszych atrakcji w tym mieście i jego okolicy, spis teleadresowy (w tym gastronomia, noclegi), krótkie opisy wycieczek rowerowych, a także fotografie.

Waga z opakowaniem 0,04 kg

Cena brutto 3,15 zł

www.ejozefow.pl

Susiec. Mapa turystyczna

Susiec. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2017 (ISBN 978-83-61961-62-8). Publikacja wydana na zlecenie Gminy Susiec. Na mapie zaznaczono propozycje tras 10 wycieczek rowerowych w okolicy Suśca. Na rewersie znajduje się plan Suśca w skali 1:10 000, opisy najważniejszych atrakcji w tej miejscowości i jej okolicy, spis teleadresowy (w tym noclegi), wykaz szlaków turystycznych, krótkie opisy wycieczek rowerowych, a także fotografie.

Waga z opakowaniem 0,04 kg

Cena brutto 3,15 zł

Bełżec. Mapa turystyczna

Bełżec. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-43-7). Publikacja wydana na zamówienie Gminy Bełżec. Na mapie zaznaczono propozycje tras 6 wycieczek rowerowych w okolicy Bełżca. Na rewersie znajduje się plan Bełżca w skali 1:15 000, opisy najważniejszych atrakcji w tej miejscowości i jej okolicy, a także fotografie.

Waga z opakowaniem 0,04 kg

Cena brutto 3,15 zł

Narol. Mapa turystyczna

Narol. Rowerowa Stolica Roztocza. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-47-5). Publikacja wydana na zlecenie Gminy Narol. Na mapie zaznaczono propozycje tras 6 wycieczek rowerowych w okolicy miasta. Na rewersie znajduje się plan Narola i Lipska w skali 1:15 000, opisy najważniejszych atrakcji w tym mieście i jego okolicy, spis teleadresowy (w tym gastronomia, noclegi), a także fotografie.

Waga z opakowaniem 0,04 kg

Cena brutto 3,15 zł

Lubycza Królewska. Mapa turystyczna

Lubycza Królewska. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-46-8). Publikacja wydana na zlecenie Gminy Lubycza Królewska. Na mapie zaznaczono propozycje tras 7 wycieczek rowerowych w okolicy miasta. Na rewersie znajduje się plan Lubyczy Królewskiej w skali 1:15 000, opisy najważniejszych atrakcji w tym mieście i jego okolicy, a także fotografie.

Waga z opakowaniem 0,04 kg

Cena brutto 3,15 zł

Horyniec-Zdrój. Mapa turystyczna

Horyniec-Zdrój. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-52-9). Publikacja wydana na zlecenie Gminy Horyniec-Zdrój. Na mapie zaznaczono propozycje tras 5 wycieczek rowerowych w okolicy uzdrowiska. Na rewersie znajduje się plan Horyńca-Zdroju w skali 1:15 000, opisy najważniejszych atrakcji w tym uzdrowisku i jego okolicy, spis teleadresowy (w tym gastronomia, noclegi), a także fotografie.

Waga z opakowaniem 0,04 kg

Cena brutto 3,15 zł

Rowerem
po Roztoczu

Komplet duży

Przewodnik Rowerem po Roztoczu, komplet 9 map gmin Roztocza oraz niżej wymienione publikacje powiązane z nimi tematycznie, tworzą razem DUŻY KOMPLET.

Cena brutto kompletu dużego 37,80 zł

Mapa Miasto i gmina Cieszanów

Miasto i gmina Cieszanów. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2015 (ISBN 978-83-61961-24-6). Rozmiary arkusza 96 x 67 cm, składana do formatu 12 x 22,5 cm. Mapa wydana na zlecenie Gminy Cieszanów. Przedstawia obszar miasta i gminy Cieszanów oraz fragmenty gmin przyległych. Na podkładzie topograficznym zaznaczono obiekty o walorach turystycznych i rekreacyjnych. Na rewersie mapy znajdują się: plan Cieszanowa w skali 1:10 000, podstawowe wiadomości o Cieszanowie i jego zabytkach, krótkie informacje o okolicznych miejscowościach, przewodnikowe opisy szlaków rowerowych wytyczonych w obrębie gminy oraz zestaw 9 fotografii. Opisy szlaków rowerowych w gminie Cieszanów zamieszczone są także w przewodniku Rowerem po Roztoczu. Na mapie i planie miasta zaznaczone są aktualne przebiegi szlaków pieszych, nordic walking, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Mapa zawiera siatkę współrzędnych geograficznych oraz informacje o długościach szlaków z dokładnością do 0,1 km.

Cena brutto wersji papierowej 3,15 zł

Publikacja dostępna także w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
tel. 16-631-10-76

www.cieszanow.org

Susiec. Informator turystyczny

Susiec. Informator turystyczny. Trasy rowerowe. Noclegi. Mapa gminy. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2017 (ISBN 978-83-61961-61-1), 60 kolorowych stron, format 112 x 195 mm. Przewodnik jest uzupełnieniem kompletu Rowerem po Roztoczu. Publikacja powstała na zamówienie Gminy Susiec oraz Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu. Zawiera: plan Suśca oraz mapę turystyczną jego okolic w skali ok. 1:130 000; prezentację 10 tras rowerowych wyprowadzonych z Suśca, w tym schematy ich przebiegu z kilometrażem i wyróżnionym rodzajem nawierzchni oraz o profile wysokościowe; charakterystykę Szlaku Geoturystycznego Roztocza, prezentację szlaków pieszych przebiegających przez gminę Susiec, w tym opisy Szlaku Szumów (niebieskiego) oraz odcinków Szlaku Krawędziowego (czerwonego), Szlaku Południowego (żółtego), Szlaku Walk Partyzanckich (czarnego), Szlaku W. Podobińskiej (zielonego), Szlaku Centralnego (niebieskiego); informacje krajoznawcze dotyczące Suśca i pozostałych miejscowości w gminie; propozycje atrakcyjnego spędzania czasu w gminie Susiec, zachęca m.in. do spływów kajakowych Tanwią, wypoczynku na basenach w Suścu lub na kąpielisku w Majdanie Sopockim, a także do uczestnictwa w licznych imprezach, zarówno zimą jak i w sezonie wiosenno-letnim; obszerne informacje na temat bazy noclegowej; praktyczny spis tele-adresowy placówek usługowych i instytucji służących turystom.

Waga z opakowaniem 0,10 kg

Cena brutto 3,15 zł

Publikacja oferowana poza kompletem Rowerem po Roztoczu,
dostępna także w gminie Susiec www.susiec.pl oraz punkcie informacji turystycznej w Suścu www.turystyka.susiec.pl

Susiec i okolice. Plan turystyczny

Susiec i okolice. Plan turystyczny. Skala 1:20 000. Publikacja wydana w czerwcu 2016 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-48-2) na zlecenie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu. Oprócz terenu Suśca plan przedstawia atrakcyjny turystycznie obszar u zbiegu rzek Tanwi, Jelenia i Potoku Łosinieckiego z wodospadami i szypotami, zwanymi tu "szumami". Na planie wyróżniono obiekty o walorach turystycznych i rekreacyjnych, zaznaczono na nim także aktualne przebiegi szlaków pieszych i rowerowych. Na rewersie planu znajduje się wykaz ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych w gminie Susiec.

Publikacja bezpłatna dla osób zamawiających DUŻY KOMPLET Rowerem po Roztoczu

Przewodnik Rowerem
po Roztoczu

 

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych

Wydanie pierwsze, 2015 r.

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2015 (ISBN 978-83-61961-37-6), 136 kolorowych stron, format 13,5 x 19,0 cm. Jest to opracowanie zbiorowe na podstawie materiałów i na zamówienie urzędów miast i gmin: Bełżec, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Józefów, Krasnobród, Lubycza Królewska, Narol, Susiec, Zwierzyniec. Obejmuje obszar 9 turystycznych miast i gmin centralnej części Roztocza i jego bezpośredniego przedpola, takich jak: Zwierzyniec, Krasnobród, Józefów, Susiec, Bełżec, Narol, Cieszanów, Lubycza Królewska oraz Horyniec-Zdrój. Każdej gminie poświęcony jest odrębny rozdział, który zawiera opisy od 5 do 10 najciekawszych wycieczek rowerowych, liczących od kilku do kilkudziesięciu kilometrów długości. W opisach tych znajdziemy informacje o długości trasy, stopniu jej trudności, rodzaju nawierzchni oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe tras wycieczkowych.

Waga z opakowaniem 0,23 kg

Nakład wyczerpany

Zamówienia realizuje firma dystrybucyjna GEOMAP Dorota Bukowska
Rzeszów

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

Przy zamówieniach o wartości poniżej 100 zł doliczamy koszty dostawy wg stawek:

- 5,20 zł - list polecony ekonomiczny

- 6,80 zł - list polecony priorytetowy

- 8,60 zł - paczkomat (InPost)

- 11,00 zł - list polecony powyżej 350 g

- 14,00 zł - przesyłka kurierska (DPD)

- 19,00 zł - przesyłka kurierska pobraniowa (DPD)

Przedpłaty przyjmujemy na konto firmy GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44
nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701

Uwaga! Zamówiony towar wysyłamy najpóźniej w następny dzień roboczy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto

Aby złożyć zamówienie nie musisz się logować ani pamiętać hasła. Wystarczy, jeśli podasz tytuły i liczbę egzemplarzy każdej z zamawianych publikacji, a my wyliczymy kwotę do zapłaty

Zamówienia:
e-mail: pwlad@interia.pl, tel. 17-859-10-05, tel. lub sms: 505-131-585

W treści zamówienia prosimy podać adres do wysyłki i ewentualnie dane do faktury.